Valkannezhuthi Vanapushpam Choodi

Start Downloading

Wait while we prepare the file for you...

Lyric's

Music: എം കെ അർജ്ജുനൻ
Lyricist: ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി
Singer: കെ ജെ      യേശുദാസ്,വണിജയറാം
Film/album: പിക്‌നിക്
Valkannezhuthi Vanapushpam Choodi

വാൽക്കണ്ണെഴുതി വനപുഷ്പം ചൂടി
വൈശാഖ രാത്രി ഒരുങ്ങും
മന്ദസ്മിതമാം ചന്ദ്രിക ചൂടി
വനമല്ലിക നീയൊരുങ്ങും
വാൽക്കണ്ണെഴുതി വനപുഷ്പം ചൂടി
വൈശാഖ രാത്രി ഒരുങ്ങും

മന്ദാരപ്പൂവിൻ മണമുണ്ടു പറക്കും
മാലേയക്കുളിർ കാറ്റിൽ
മന്ദാരപ്പൂവിൻ മണമുണ്ടു പറക്കും
മാലേയക്കുളിർ കാറ്റിൽ
വന്ദനമാലതൻ നിഴലിൽ നീയൊരു
ചന്ദനലതപോൽ നിൽക്കും
വാർമുകിൽ വാതിൽ തുറക്കും
വാർതിങ്കൾ നിന്നു ചിരിക്കും
വാൽക്കണ്ണെഴുതി വനപുഷ്പം ചൂടി
വൈശാഖ രാത്രി ഒരുങ്ങും

നിൻ പാട്ടിലൂറും ശൃംഗാരമധുവും
നീഹാരാർദ്ര നിലാവും
നിൻ പാട്ടിലൂറും ശൃംഗാരമധുവും
നീഹാരാർദ്ര നിലാവും
നമ്മുടെ രജനി മദകരമാക്കും
ഞാനൊരു മലർക്കൊടിയാകും
വാർമുകിൽ വാതിലടയ്ക്കും
വാർത്തിങ്കൾ നാണിച്ചൊളിക്കും

വാൽക്കണ്ണെഴുതി വനപുഷ്പം ചൂടി
വൈശാഖ രാത്രി ഒരുങ്ങും
മന്ദസ്മിതമാം ചന്ദ്രിക ചൂടി
വനമല്ലിക നീയൊരുങ്ങും
വാൽക്കണ്ണെഴുതി വനപുഷ്പം ചൂടി
വൈശാഖ രാത്രി ഒരുങ്ങും